รัฐสภา จัดเต็ม ทุ่ม 18 ล้านซื้อ iPad with Retina display ให้ ส.ส. ยืมใช้ 3 ปี

ipad-with-retina-display

สำนักเเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่ง SMS ถึง สภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ให้กรอกกรอกแบบฟอร์มยืม iPad with Retina display Wi-Fi+Cellular 64 GB สีขาว เฉพาะตัวเครื่องมูลค่า 28,355 บาทพร้อมเคส สายหูฟัง ปากกา 1 ด้าม อแดปเตอร์ชาร์จพร้อมสายและประกันเพิ่ม 2 ปี รวมมูลค่า 37,680 บาท ทั้งหมด 500 เครื่อง รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด 18,840,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีจะต้องนำเครื่องมาคืนให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คที่ให้ยืมเมื่อ 5 ปีก่อนมาคืนด้วย

ที่มา : ไทยรัฐ