OPPO A39 Review: อีกหนึ่งทางเลือกของสมาร์ทโฟนต่ำหมื่น ที่ให้สัมผัสการใช้งานดีเยี่ยม

ในปีนี้ OPPO มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนต่ำหมื่นค่อนข้างมาก ซึ่งปีนี้ที่เด่นๆ เลยก็มี OPPP F1s แต่ในช่วงท้ายปี OPPO มีอีกตัวหนึ่งออกมา นั่นก็คือ OPPO A39