“ออมรอน” บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต 3,200 เครื่องให้โครงการตรวจคัดกรองความดันโลหิตทั่วโลก เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก

บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ จำกัด (OMRON Healthcare Co., Ltd.) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมุโก จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของแคมเปญระดับโลก May Measurement Month (MMM) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองความดันโลหิต ตลอดจนส่งเสริมการป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง แคมเปญ MMM ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมความดันโลหิตสูงนานาชาติ (International Society of Hypertension) ในปี 2560 และออมรอนได้เข้าร่วมแคมเปญระดับโลกตั้งแต่นั้นมา โดยนับจนถึงปัจจุบันได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตไปแล้วประมาณ 26,000 เครื่อง ให้กับ 100 ประเทศและภูมิภาค ช่วยให้ประชาชนกว่า 6 ล้านคนได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิต ทั้งนี้ วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยสมาคมและคณะกรรมการระดับภูมิภาคทั่วโลก ในโอกาสนี้ ออมรอนได้สนับสนุนการวัดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัว (Atrial Fibrillation) ซึ่งถือเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีอันตรายถึงชีวิต

 

 

 

ความดันโลหิตจะขึ้นลงตลอดวันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ เช่น ความเครียด ดังนั้น นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลเป็นประจำแล้ว การวัดความดันโลหิตที่บ้านก็มีความจำเป็นเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าโรคความดันโลหิตสูงทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกทุกปี ขณะที่งานวิจัยในญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า 40% ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบว่าตนเองป่วยหรือทราบแล้วแต่ไม่ยอมรักษา (*1) ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจหรือสมองที่อันตรายถึงชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น ในทางกลับกัน การตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ และการจัดการอย่างเหมาะสมก็สามารถป้องกันไม่ให้โรคลุกลามได้ ดังนั้น เป้าหมายของออมรอนในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ก็คือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการวัดความดันโลหิตที่บ้านและการตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้น

เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคม แคมเปญ MMM ประจำปี 2567 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม และจะมีการจัดโครงการตรวจคัดกรองความดันโลหิตทั่วโลกสำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปรวมกว่า 1 ล้านคน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการบำบัดทางโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และการจัดการความดันโลหิต นอกจากนั้นยังสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความเสี่ยงของภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัว ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะลิ่มเลือดหัวใจหลุดขึ้นไปอุดตันหลอดเลือดสมอง และอาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันจากโรคหัวใจ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีอุบัติการณ์ของภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัวสูงกว่าคนปกติถึงสามเท่า (*2) ทั้งนี้ ในปีนี้ ออมรอนจะบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนจำนวน 3,200 ชุด รวมถึงเครื่องวัดความดันโลหิตรุ่นใหม่ที่มีระบบตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ในตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมกับวัดความดันโลหิตได้ เพื่อสนับสนุนการตรวจหาภาวะหัวใจห้องบนเต้นระรัวในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่เนิ่น ๆ

ออมรอนสนับสนุนแคมเปญระดับโลกในการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตที่บ้านมาโดยตลอด โดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ Going for ZERO (โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นศูนย์) นอกจากนี้ ออมรอนจะยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการวัดความดันโลหิตที่บ้านและการบันทึกข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อไป เพื่อสนับสนุนการตรวจหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่เนิ่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://maymeasure.org/

หมายเหตุ:
(*1) The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019)
(*2) Senoo K, Yukawa A, Ohkura T, et al. Screening for untreated atrial fibrillation in the elderly population: A community-based study. Pizzi C, ed. PLoS ONE.2022;17(6):e0269506

ที่มา: บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ จำกัด