Home Tech News Android

Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy รุ่นใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้

Samsung USA ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะมีการเปิดตัว Galaxy รุ่นใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยในบัตรเชิญสื่อมวลชนนั้นไม่ได้ระบุถึง Galaxy รุ่นที่จะเปิดตัวนี้ว่าคือรุ่นอะไร แต่บอกว่าเป็นงานเปิดตัวครั้งใหญ่

ซึ่งเรื่องนี้เว็บไซต์ The Verge ได้วิเคราะห์ว่า Samsung น่าจะเปิดตัว Galaxy Note 10.1 ที่ยังไม่ได้วางขายในตลาดตอนนี้ หรือบางทีอาจจะเป็นเครื่องเล่นเพลงรุ่นใหม่ หรืออาจจะเป็น Galaxy รุ่นอื่น?

แล้วคุณล่ะ คิดว่า Samsung จะเปิดตัว Galaxy รุ่นอะไร?

Samsung Building Night Wide - Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy รุ่นใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้

image source