AIS ใช้เวลา 3 เดือน ขยายเครือข่าย 4G ครบ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

AIS ประกาศให้บริการ AIS 4G ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ว โดยใช้เวลาขยายเครือข่ายสั้นที่สุดเพียง 3 เดือน หลังจากได้รับใบอนุญาต เมื่อเดือน ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยและโลก ที่ใช้เวลาในการขยายเครือข่ายเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย 4.5G ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps ภายในเดือน เม.ย. นี้ อย่างแน่นอน เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจที่มุ่งมั่นของชาวเอไอเอส ในการส่งมอบบริการ 4G ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่คนไทยเสมอมา

นับจากนี้ไป เรายังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเครือข่ายในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุนที่เตรียมไว้ราว 40,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ มีลูกค้ามอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการ AIS 4G ADVANCED แล้วถึงกว่า 6 ล้านราย ถือเป็นความสำเร็จและเป็นกำลังใจสำคัญยิ่ง สำหรับชาวเอไอเอส ที่จะไม่หยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

4G 77