AIS ส่ง SMS เยียวยาลูกค้าใช้เดต้า 3G ฟรี 200MB ต่อเลขหมาย

AIS

AIS ประกาศเริ่มมาตรการเยียวยาลูกค้ากรณีเน็ตล่มเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา โดยมาตรการเยียวยานี้ จะมอบการใช้งานเดต้า 3G ให้แก่ลูกค้า AIS 200MB ต่อหนึ่งเลขหมาย เริ่มใช้งานเดต้าได้ 5 พฤษภาคมเป็นต้นไป

สาเหตุ

สำหรับที่มาของเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน เครือข่ายของ AIS ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเย็นราว 17.00-18.00 น. ของวันดังกล่าว ทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้เครือข่าย AIS ไม่สามารถทำได้ กสทช.ในฐานะผู้กำกับดูแลจึงกำหนดให้ AIS ในฐานะผู้ให้บริการมีมาตรการเยียวยาดังกล่าวแก่ลูกค้า

เริ่มใช้ได้เมื่อใด

สำหรับเดต้า 3G ฟรี ที่ AIS จะเยียวยานี้ จะมีจำนวน 200MB โดยลูกค้าในเครือข่าย AIS จะเริ่มใช้สิทธิ์เดต้า 3G ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 02.00-23.59 น.