กสทช.ยื่นจดหมายถึง Niantic Labs หวังจำกัดการเล่น Pokemon Go

PokemonGo
Pokemon Go กำลังเป็นปัญหาใหม่ของผู้ใหญ่ในสังคมไทย

กสทช.เตรียมยื่นหนังสือไปยัง Niantic Labs ผู้พัฒนาเกม Pokemon Go เพื่อขอความร่วมมือในการระงับการปล่อย Pokemon ในยามวิกาล ทางเท้า สถานที่ราชการและกองทัพ

พร้อมกันนี้ทางกสทช.ยังคาดหวังว่า จะให้ Niantic Labs มีมาตรการจำกัดการเล่นในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก (และอาจรวมไปถึงผู้ใหญ่) ที่จะออกไปเล่น Pokemon Go แล้วอาจได้รับอุบัติเหตุ หรือการก่ออาชญากรรมได้

จากจดหมายข้างต้น ทำให้เกิดข้อสงสัยในหมู่ Pokemon Trainer สัญชาติไทย และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีจำนวนมากว่า การยื่นจดหมายของกสทช.นั้น ถือว่าถูกต้องตามหลักการและเหตุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรกสทช.หรือไม่

อย่างไรก็ดี เมื่อดูจากปัญหาที่กสทช.ยกขึ้นมานั้น หากพิจารณาให้ดีแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้เล่น โดยที่หน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจที่ควรใช้โอกาสนี้ให้คำแนะนำ รวมถึงเพิ่มมาตรการตรวจสอบลงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม

ที่มา: TakornNBTC