Huawei และ Leica แท็กทีมชูจุดเด่นนวัตกรรมด้านกล้องอีกครั้งใน Huawei Mate 9

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Weibo ระบุ Huawei Mate 9 สมาร์ทโฟนหน้าจอยักษ์ จะเป็นการพัฒนาด้านกล้องร่วมกันอีกครั้งระหว่าง Huawei และ Leica

Leica จับมือ Huawei จัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมกันในประเทศเยอรมนี

หลังจากกระแสการตอบรับของ Huawei P9 ที่ Huawei ทำความร่วมมือกับ Leica เป็นไปอย่างดีเยี่ยม ล่าสุดทั้งสองแบรนด์จับมือร่วมกันพัฒนาศูนย์วิจัยนวัตกรรม
1 2 3