SRIPATUM USR มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์

_130-0.jpg250358-1.jpg

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมเล่นฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน ในโครงการ SRIPATUM USR “ลมหนาวพัดโชยมา เอสพียู คลายหนาวให้น้อง ๆ ได้อบอุ่น” ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง