[PR] แอมดอกซ์นำเสนอ Amdocs Optima

patrick-mcgrory

แอมดอกซ์ ผู้นำด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์และบริการสำหรับผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสาร ประกาศเปิดตัว แอมดอกซ์ ออพติมา (Amdocs Optima) ซึ่งเป็นระบบใหม่ในการจัดการลูกค้าดิจิทัล และแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ (commerce platform) ที่งาน “ CTIA Super Mobility 2016”  Amdocs Optima ถูกออกแบบมารองรับธุรกิจการสื่อสารขนาดกลางและองค์กรทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกขนาดเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนี้ Amdocs Optima ยังสนับสนุนระบบธุรกิจได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการจ่าย และยังสามารถนำไปใช้งานได้บนระบบคลาวด์

นอกจากนี้แอมดอกซ์ ยังประกาศความร่วมมือกับ ซีบอร์น เน็ตเวิร์คส ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำเส้นแรกที่เชื่อมระหว่างประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา โดยใช้ Amdocs Optima เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการกำหนดราคา และ การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าตั้งแต่เริ่มติดต่อจนกระทั้งจ่ายเงิน ภายใต้สัญญาบริหารการจัดการทั้งสิ้น 7 ปี

แอมดอกซ์ ออพติมา (Amdocs Optima) มีส่วนช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงด้วยความรวดเร็วจากกลุ่มธุรกิจทุกระดับ หรือสภาพทางภูมิศาสตร์ต่างๆ รวมถึงนำเสนอความสามารถในการจัดการรายได้ที่เหนือชั้นในการจัดการลูกค้าทั้งก่อน และหลังการชำระเงิน รวมทั้งในรูปแบบธุรกิจที่มีการค้าขายระหว่างบริษัทกับบริษัท(B2B)ในทุกช่องทาง สำหรับแพลตฟอร์มใหม่นี้จะขยายการนำเสนอไปยังธุรกิจขนาดกลาง ผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่ (MVNOs) องค์กรทางด้านดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการแนะนำขั้นตอนบูรณาการควบรวมธุรกิจ และกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความซับซ้อนในเชื่อมต่อกับส่วนรวม และนักออกแบบที่ต้องอาศัยระบบประมวลผลคลาวด์

สำหรับองค์กรทางด้านดิจิทัล อาทิ กลุ่มบริษัทที่นำเสนอสื่อทางดิจิทัล การเงิน การขนส่ง การบริการสาธารณูปโภค รวมถึงอะไรก็ตามที่ใช้งานโมเดล รูปแบบธุรกิจแบบการบอกรับเป็นสมาชิก (subscription-based business) แอมดอกซ์ ออพติมา (Amdocs Optima) การสนับสนุนการดำเนินงานหลากหลายระดับขั้น หลายภูมิภาคและหลากหลายแวดวงธุรกิจด้วยความยืดหยุ่นของโมเดลการเชื่อมต่อ รวมถึงซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นตัวเลือกการกำหนดราคาทางการบริการ (SaaS) อีกทั้งมีการใช้งานด้วยเทคโนโลยี JBoss  และการประยุกต์ใช้ REST application interfaces (APIs ) แอมดอกซ์ ออพติมา (Amdocs Optima) ช่วยให้การเชื่อมต่อระบบคลาวด์ไปยังคลาวด์ ( cloud-to-cloud ) และสามารถบูรณาการหน่วยงานภายนอกและโปรแกรมจัดการลูกค้า รวมทั้งช่องทางโซเชียลด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการใช้งานด้วยตนเอง (self-service) ที่มีความง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที แอมดอกซ์ ออพติมา  (Amdocs Optima) ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรด้านดิจิทัลนำเสนอบริการที่ดีกว่าความคาดหมาย และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นศูนย์บริการทางข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

เจอร์รามีย์ คาร์รอน (Jeremiah Caron) รองประธานอาวุโส ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลเผยว่า”ผู้ให้บริการระดับล่าง และไม่นิยมการให้บริการแบบดั้งเดิมกล่าวถึงความต้องการในปัจจุบันที่การตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั้นต้องการการบริการที่พร้อมต่อการปรับใช้งาน และนั่นคือโซลูชั่นที่ แอมดอกซ์ ออพติมา (Amdocs Optima) ตั้งใจที่จะนำเสนอนอกจากนี้ ความรวดเร็วนับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากที่ผู้ให้บริการพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดและโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ในการลงทุนท่ามกลางความกดดันทั้งค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ โดยทั้งหมดนี้ได้พิสูจน์ว่าแอมดอกซ์จัดเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นที่มากด้วยประสบการณ์และมีความพร้อมดูแลความต้องการใหม่ๆเหล่านี้”

นายแพทริค แมคกรอรี่ ประธานฝ่ายตลาดสำหรับบริการใหม่ของแอมดอกซ์ กล่าวเสริมว่า “เราจะนำประสบการณ์ทางด้านโทรคมนาคมที่เราสั่งสมมากว่า 30 ปี ปรับใช้และพัฒนานวัตกรรมด้าน Amdocs Optima ให้เข้าถึงกลุ่มขององค์กรต่างๆ ซึ่งเรามั่นใจว่า แอมดอกซ์มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากที่สุดให้พื้นที่การให้บริการ โดยเราดำเนินงานด้วยความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงสุด บริษัท อาทิ อูเบอร์ และ แอร์บีเอ็นบี สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเรียกบิลใช้บริการ ยอดการทำธุรกรรม รวมทั้งกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน สำหรับ Amdocs Optima จะเข้ามาช่วยในเรื่องของบิลชำระเงินในอนาคต อีกทั้งสามารถทำให้เหล่าบริษัทต่างๆสามารถขยายการดำเนินงานไปสู่ระดับสากลอย่างแน่นอน”