PAUL & JOE รับรางวัล ICONIC SKIN SMOOTHING PRIMER

PAUL-JOE.jpg

คุณธาริณี อัจฉริยวิญญู ผู้จัดการแผนกอบรมแบรนด์เครื่องสำอาง PAUL & JOE (พอล แอนด์ โจ) ในเครือ บมจ.โอซีซี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ‘ICONIC SKIN SMOOTHING PRIMER’ ผลิตภัณฑ์ความงามที่ดีที่สุด หมวด MAKEUP สาขา PRIMER / BASE ในงานประกาศรางวัล ‘PRAEW ICONIC BEAUTY 2022’ ครั้งนี้ PAUL & JOE ได้ส่งผลิตภัณฑ์ PROTECTING FOUNDATION PRIMER เข้าประกวด โดยมี คุณพัดชา ศุภนิมิตร บรรณาธิการความงาม นิตยสารแพรว ร่วมถ่ายภาพยินดี ณ FOUND VENUE เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บมจ.โอซีซี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง