nubia Z9 Max ลดราคาจาก 4,390 บาท เหลือเพียง 3,990 บาท

nubia จัดโปรโมชั่นลดราคา nubia Z9 Max จากเดิมราคา 4,390 บาท ลดราคา 20% เหลือเพียง 3,990 บาทเท่านั้น สามารถสั่งซ์้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ nubia หรือ Lazada

นอกจากนั้นแล้ว หากซื้อ nubia Z9 Max ผ่าน Lazada ใส่ code marchmallow ลดอีก 5% เหลือ 3,791 บาท

ลิงค์สำหรับสั่งซื้อ