Made in Thailand หนึ่งในแต้มต่อของ THAI SME-GP

มาตรการ THAI SME-GP หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ นอกเหนือจากแต้มต่อมาตรการร้อยละ 10 แล้ว ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ และเป็นสินค้าที่เข้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้แต้มต่อรวมเป็นร้อยละ 15 ซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบกับผู้ประกอบการในการประมูลสินค้ายิ่งขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังเช่นของ THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
www.thaismegp.com หรือติดต่อ 1301 กด 1

A2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กัญญา จักรพีระ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง