Google Translate รองรับการแปลภาษา Aurebesh (Star Wars)

Star Wars

หลังจากกูเกิล (Google) เปิดให้ผู้ใช้ได้เลือกฝ่ายว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่าง อันเป็นแคมเปญใหม่ที่จะโปรโมทหนังภาคต่อของสงครามอวกาศ Star Wars Episode 7: The Force Awakens ฝั่งกูเกิลยังได้เพิ่มความพิเศษด้วยการเพิ่มภาษาออเรเบซ Aurebesh เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Google Translate

ภาษาออเรเบซ เป็นภาษาที่พบได้ทั่วไปในจักรวาล Star Wars ซึ่งเป็นภาษาที่มีฐานผู้ใช้จำนวนมากในโลกของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งในระยะแรกจักรวาล Star Wars ยังใช้ภาษาละตินเป็นภาษาหลักในเรื่อง แต่ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์มองว่า มันขาดความสมจริงเลยมีการเพิ่มภาษาออเรเบซในภายหลัง ทำให้ภาษาที่ปรากฏในเรื่อง Star Wars หลังยุค 90s เป็นต้นมา เมื่อพูดถึงภาษา จะมีการระบุว่า ภาษาที่ใช้ในเรื่องคือ ภาษาออเรเบซ

ลองแปล Mobiledista เป็นภาษาใน Star Wars
ลองแปล Mobiledista เป็นภาษาใน Star Wars

อย่างไรก็ตามในจักรวาล Star Wars ไม่ได้มีเฉพาะภาษาออเรเบซ เพียงภาษาเดียวแต่ยังมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นไปตามกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ภาษา Huttese, Bocce ซึ่งถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Language in Star Wars

ที่มา: ComicBook