Finema สตาร์ทอัพไทยสาย Deep Tech ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบ Thailand Pass

Thailand-Pass.png

ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง เมื่อบริษัท ฟินีม่า จำกัด ได้รับผิดชอบเป็นผู้พัฒนาระบบ ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ในนามของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ในการใช้บันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอนุมัติการออกใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศที่ออกในรูปแบบมาตรฐาน EU ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง และแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารจองโรงแรม และใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) เป็นต้น 

การทำงานของ Thailand Pass เป็นอย่างไร?  
Thailand Pass เป็นระบบที่ถูกพัฒนามาจากระบบ Certificate of Entry (COE)  โดยมีการเพิ่มฟังก์ชันเพื่อใช้ในการอ่าน Digital Vaccine Certificate จากประเทศต่างๆ ผ่านระบบ “Credentials Data Validation” (CDV) ที่สามารถอ่านและตรวจสอบได้ว่าใบรับรองนั้นเป็นฉบับจริง และไม่ถูกปลอมแปลง ด้วยเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งการตรวจสอบนี้จะทำโดยระบบ CDV และเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ผ่านระบบอ่านใบรับรองข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Health Certificate Resolver (DHCR) โดยปัจจุบัน ระบบดังกล่าว สามารถตรวจสอบใบรับรองได้มากกว่า 64 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น EU Digital COVID Certificates (EU DCC) และ SMART Health Cards เป็นต้น  

สถานะล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass รวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 2.1 ล้านคน และชาวไทย จำนวน 4 แสนคน (สถานะ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565) ซึ่งคาดว่าจำนวนการลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทางรัฐบาล 

ข้อมูลจาก: Finema 
 
เกี่ยวกับ Finema 
บริษัทฟินีม่า (Finema) เป็นบริษัทที่พัฒนาแพลทฟอร์ม Decentralized Digital Identity หรือ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรืออัตตลักษณ์อิเล็คทรอนิกส์ รายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำโลกไปสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Self-Sovereign Identity Technology ฟินีม่าเป็นสมาชิกขององค์กรระดับโลกอย่าง Decentralized Identity Foundation (DIF) ที่มีสมาชิกเป็นผู้นำเทคโลยีของโลกมากมาย อาทิ Microsoft, IBM, Accenture ฯลฯ ที่ทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานและเครือข่าย Decentralized Identity ที่มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ Finema ยังเป็นผู้นำโครงการ Decentralized Identity Foundation ในเอเชียแปซิฟิก (DIF-APAC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Finema

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง