DEK บัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีพบัญชี” กับเจ้าของเพจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

312043508_5401998046579468_4482744917339881840_n-0.jpg311781520_5401997419912864_5891424256373412880_n-1.jpg

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ The Professional Accountant เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีพบัญชี” จากกูรูทางด้านวิชาชีพบัญชี โดย คุณกฤษ เกตุศร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), เจ้าของเพจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักศึกษาบัญชี SPU ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีมากยิ่งขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง