BYLY แบรนด์ผ้าไทย สร้างรายได้ พัฒนาชุมชนไทย

BYLY BEyourself LOVEyourself เป็นสินค้าที่ทำการผลิตจากผ้าพื้นบ้านไทย โดยชุมชนสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการนำผ้าขาวม้าและผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ นำมาออกแบบและตัดเย็บในรูปแบบของงานประยุกต์ที่มีเอกลักษณ์ของความทันสมัย และสามารถใช้ได้กับชีวิตประจำวันทั้งเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตกแต่ง ฯลฯ
โดยเป้าหมายของ BYLY คือการมุ่งเน้นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของชาวบ้านในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
ชุมชนสันป่าบง เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการตัดเย็บที่มีฝีมือละเอียดประณีต งานแต่ละชิ้นเทียบเท่ากับสินค้าที่วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้งงานตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น พวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์ และอื่นๆ นอกจากนี้จุดเด่นของชุมชนนี้ยังมีงานหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ซึ่งเป็นงานฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีเอกลักษณ์และความสวยงาม
ทาง BYLY ได้ทำการศึกษาข้อมูลข่าวสารของชุมชนสันป่าบงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับได้ว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าจับตามาก ภูมิปัญญาของชุมชนอยู่ในระดับสูง การเรียนรู้เร็ว มีความขยัน อดทน ทำให้เรามีความต้องการเข้าสนับสนุน โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความสามารถ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับทาง BYLY เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความทันสมัย ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และมีความภาคภูมิใจในงานฝีมือของชุมชนคนในท้องถิ่นไทยอย่างแท้จริง และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่เรา BYLY ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประจำ และท้ายที่สุดนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ร่วมสร้างรายได้ ร่วมพัฒนาชุมชน สนับสนุนสินค้าไทยกับ BYLY
>> IG : bylybeyourselfloveyourself หรือ FB Page : BYLY BEyourself LOVEyourself
>> www.kingpower.com หรือ King Power Application
>> และเร็วๆนี้พบกับ Shop สินค้า BYLY ได้ที่ King Power สาขารางน้ำ และสาขาสนามบินภูเก็ต

P1.jpg