“ไวไว” มอบผลิตภัณฑ์ร่วมสนับสนุน ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565

capwwmalai2.jpg

นายเมธาพร พุกพิบูลย์ (ที่3ซ้าย) รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว เข้ามอบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร” พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญไปกับพี่น้องชาวมหาชนะชัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในประเพณีที่จัดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวในโลก โดยมี นายชัชวาล คำแถม (ที่2ซ้าย) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เป็นตัวแทนรับมอบ ณ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ไวไว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง