เอเชีย เอรา วัน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565 พร้อมสานต่อนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน

01.JPG

กรุงเทพมหานคร – บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด นำโดย ดร.ฮั่ว ตงอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมมอบทุนการศึกษา แก่บุตรของพนักงาน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรพนักงาน และ ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง สอดคล้องกับนโยบายในการผลักดันด้านสวัสดิการและด้านการศึกษาของบริษัทฯ ตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ คณะนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ด้วยความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศไทยในอนาคต
###

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Asia Era One

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง