เฝ้าระวัง.. ภาวะสมองเสื่อม

.ชนิษฐา.jpeg

หากมีพฤติกรรม บุคลิกภาพ อารมณ์ การเคลื่อนไหว และการตัดสินใจ การสื่อสาร ที่เปลี่ยนไปจากเดิม อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเป็นอาการของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งจะส่งผลทำให้การทำงานของสมองแย่ลงและกระทบต่อชีวิตประจำวัน และภาวะนี้มักพบในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่

พญ.ชนิษฐา  เทภาสิต  อายุรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม แบ่งหลักๆ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 สมองเสื่อมจากสาเหตุที่แก้ไขได้ ซึ่งกลุ่มนี้หากตรวจพบเร็ว และแก้ไขอย่างทันถ่วงที จะช่วยรักษา ป้องกันภาวะสมองเสื่อมที่จะตามมา
– การขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน 1 หรือ บี 12 และโฟลิก (Folic acid)
– การติดเชื้อในสมอง หากมีการติดเชื้อในสมองอาจก่อให้เกิดการอักเสบและทำให้เซลล์สมองบางส่วนตายไป
– เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะเนื้องอกที่เกิดบริเวณด้านหน้าของสมอง
– โพรงน้ำในสมองขยายตัวขึ้นจากน้ำเลี้ยงสมองคั่งจนเกิดการกดทับและทำลายเนื้อสมองได้
– ยาหรือสารพิษต่างๆที่ส่งผลต่อการทำงานของสมอง

กลุ่ม 2 สมองเสื่อมจากตัวความเสื่อมของสมองโดยตรง หรือ โรคอัลไซเมอร์  โดยเกิดจากสมองที่เสื่อม ฝ่อล้า ทำให้ความจำ ความคิดถดถอย

โดยการป้องกันภาวะสมองเสื่อมบางสาเหตุยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด อาจชะลอความเสื่อมด้วยการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์  เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง การรักษาน้ำหนักตัวให้มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ การฝึกสมอง รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อการหาสาเหตุตั้งแต่เนิ่นๆ สำหรับการวางแผนการรักษาอย่างทันถ่วงที

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.ชนิษฐา เทภาสิต  อายุรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา ศูนย์หลอดเลือดสมอง  โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง