เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานยุค4.0(Gig woker)

16306.jpg

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานยุค4.0(Gig woker) หลักสูตรยกระดับฝีมือ 30ชั่วโมงสาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 พ.ย.2565จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง.จ.หนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง