เปิดประสบการณ์จริง! DEK SPU กับ Tech Talk Season’64 #4 ONLINE “การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ “Happenn”

240662389_1730715430454553_5104167999466710569_n.png

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมเติมอาหารสมอง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนา ออนไลน์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Tech Talk Season’64 #4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหัวข้อ “การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ “Happenn” รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านสื่อและการสื่อสาร” โดย คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ (CRO & Partner, Happenn) ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ผ่านเวทีเสวนาออนไลน์ ทาง ZOOM ONLINE ให้แก่น้องๆนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา