เจ๋งจริง! ทีมนศ.สาขาออกแบบภายใน SPU โชว์ผลงาน “FireFly” คว้ารางวัลออกแบบร้านอาหาร Clover Sky Bar and Restaurant

-0.jpg312754736_10227042877872197_5393354016446293062_n-1.jpg

ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำ 3 นักศึกษาเก่ง จากรั้วสาขาวิชาออกแบบภายใน SPU ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ สูนกลาง ,นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง และ นางสาวพีรดา ทัพสิริยากร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จาก รศ.ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์ พร้อมกับทีมผู้บริหาร Hotel Clover Group ภายในงานแถลงข่าวการประกาศรางวัล “CloveRedi2Art” ด้วยผลงานการออกแบบชื่อ “FireFly” โครงการประกวดออกแบบร้านอาหาร Clover Sky Bar and Restaurant ณ โรงแรม Hotel Clover Asoke กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันโครงการออกแบบร้านอาหารสำหรับ Clover Sky Bar and Restaurant ในครั้งนี้ เป็นเวทีสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์สู่สาธารณะ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานออกแบบในโลกของการดำเนินธุรกิจจริง และนำเสนองานออกแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย โดยทางโรงแรมจะนำแนวคิดต่างๆที่ได้ไปปรับใช้ในการตกแต่งห้องอาหารต่อไป
ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง Hotel Clover สำหรับโครงการดีๆ และขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้รางวัลชนะเลิศ และ น้องๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง