อาจารย์คุณภาพ LSC SPU บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ฯ นศ.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

lsc-บริการวิชาการ-0.jpg 20230125213523hcJrnTg-1.jpg

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยอาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ และอาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ในการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “เกมการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์” โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดยมี นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรีมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
สำหรับโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถวางแผนและจัดการข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน และได้เรียนรู้และเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง