ออกตรวจบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน

411356_0.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
โดยนายนพพร มานะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู
พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน
เพื่อส่งเสริม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง