หลักสูตร การบริหารโรงแรมขนาดกลาง-เล็ก (RE166) รุ่นที่ 1

re166-1-1-0.jpgre166-1-2-1.jpg

รายละเอียด
กฎกระทรวงโรงแรม เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!
เจาะลึกการบริหารโรงแรมขนาดกลางและเล็ก ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล
ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน

ดูงาน 6 วัน ทฤษฏี 2 วัน !! ออก Work Shop ลงพื้นที่จริง
ฟังคำแนะนำจากเจ้าของโรงแรม

ผู้บรรยาย
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เจ้าของโรงแรม
The Quarter หัวลำโพง
The Siamese Hotel Pattaya
KOON Hotel

ติดต่อ
02-295-2294
ID Line: @trebs
www.trebs.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง