ส่งมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแทนใจ ด้วย Hua Chiew Cash Voucher

promotion-2000รับเพิ่ม100.jpg

โรงพยาบาลหัวเฉียว ส่งมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแทนใจ ผ่านบัตรของขวัญ Hua Chiew Cash Voucher เพื่อให้ท่านแสดงความห่วงใยทุกช่วงโอกาสสำคัญ แด่คนที่ท่านรักหรือสำหรับการดูแลสุขภาพของตัวท่านเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง