สโมสรนักศึกษา SPU ศึกษาดูงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2022

383287-0.jpg383285-1.jpg

นางสาวสุมิตรา แซ่ตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน “SX SUSTAINABILITY EXPO 2022 : มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเชียน” เพื่อเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทชั้นนำ กว่า 50 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมภายในต่างๆของ SPU ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง