สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกทีมช่วยพี่น้องลำพูน อำเภอลี้ หลังภัยน้ำท่วม

MIX011.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 2565 นำความห่วงใยของท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วันอัมพวัน บ้านม่วง สามปี หมู่ 8 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จ.ลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตั้งจุดให้บริการดังนี้ 1.ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 35 ชิ้น 2.ซ่อมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 10 คัน 3.เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 13 เครื่อง

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน นางสุวจี ปัญญาเครือ เลขที่ 30 บ้านม่วงสามปี หมู่ 8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยอันตรายจากกระแสไฟรั่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจึงมีข้อสั่งการให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ช่วยเร่งตรวจสอบความปลอดทางไฟฟ้าโดยด่วน ซึ่งนำโดยนายสมศักดิ์ เทียมเพชร ผู้ใหญ่บ้านม่วงสามปี ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าบ้านดังกล่าว เป็นบ้านไม้เก่า ระบบเดินสายไฟฟ้า ขนาดสาย ปลั๊ก ระบบกราวด์ ยังไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบเก่า ทีมตรวจสอบได้ให้คำแนะนำเจ้าของบ้านทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง