สอบ Cambridge English Young Learners 2565

เปิดรับสมัครเด็กอายุ 6-12 ปี เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners ระดับ Pre A1 Starter, A1 Movers และ A2 Flyers ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners คืออะไร?
แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีโดยเฉพาะ ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าสอบทั่วโลกกว่า 5.5 ล้านคน ใน 130 ประเทศ

ทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners ไปทำไม?
เพื่อวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของเด็ก ด้วยแบบทดสอบระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก
เพื่อการพัฒนาทางภาษาอังกฤษของเด็ก ช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เช่น การทดสอบ A2 Key, การทดสอบ B1 Preliminary, การทดสอบ B2 First เป็นต้น

รายละเอียดการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners
วันที่: 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่: โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
ค่าสมัคร: ระดับ Pre A1 Starters 2,000-, ระดับ A1 Movers 2,200-, ระดับ A2 Flyers 2,400- ฟรี!!! คอร์สเตรียมความพร้อมออนไลน์
โปรโมชั่น: ลด 10% เมื่อสมัครภายใน 28 ก.พ. นี้

กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/SLWPVk5oiBZrnQWk6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 094 269 2892 และ Line: @pingusenglish

yle-ad.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Pingu's English

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง