รายการนิเทศชวนคุย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

นายวงศกร วงศ์วิวัฒน์โภคิน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ออกรายการนิเทศชวนคุย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วันที่ 6 มกราคม 2565

270991398_10158168035741671_689069452933538003_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง