รพ.หัวเฉียว จัดงาน Health empowerment นำความรู้สู่องค์กร

IMG_8077.jpeg

       โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงาน  “Health empowerment”  เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ  อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยมี นางประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์  ธัญญสิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในการจัดงาน  

      ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Time is brain.. เพราะสมองรอไม่ได้” โดยมีวิทยากร คือนพ.ภัทรวุฒิ  เรืองวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง และ พญ.ชนิษฐา เทภาสิต (ที่ 4 จากขวา) อายุรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา ศูนย์หลอดเลือดสมอง ที่มาร่วมให้สาระความรู้ดีดีเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Stroke) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังเกิดได้กับผู้ที่มีอายุยังน้อย พร้อมการให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งยังมีบูทแนะนำอาหารที่มีประโยชน์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และบูทออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง