ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัคร #DEK66 ทุน Influencer พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา 100% เริ่ม 1 ก.พ.- 15 มี.ค.2566 นี้!!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครทุน Influencer พร้อมสนันสนุนทุนการศึกษา 100%
สำหรับ DEK66 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านการทำ Content สื่อสารบน Platform Online ทุกประเภท หรือ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดงไม่ว่าเป็น การร้องเพลง เต้น พิธีกรหรือเล่นละคร เข้าศึกษาต่อ ได้ทุกคณะ / สาขาวิชา จำนวน 3 ทุน โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาในการสมัคร เริ่มวันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2566
รายละเอียดการสมัครเรียน คลิก https://www.spu.ac.th/scholarship-performing-arts/
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121 – 4 หรือ 06 1420 5641 – 4
หรือ ติดต่อเพิ่มเติมที่ สำนักงานทุนการศึกษา คลิก! https://www.spu.ac.th/studentloan/
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #เรียนกันตัวจริงประสบการณ์จริง #ทุนInfluencer #สนับสนุนทุนการศึกษา100%