มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก

HPpnru02-0.jpg

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก กิจกรรมสานสัมพันธ์และเรียนรู้สู่หอพักพระนคร ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมพิฆเนศวร ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “กฎระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ของหอพัก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข อาจารย์ประจำหอพัก, “การแนะนำการตรวจมะเร็งเต้านม” โดยวิทยากรจากฝ่ายพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา, “เทคนิคการป้องกันภัยจากคนร้าย” โดยพันตำรวจโทศรายุทธ อรุณฉาย รองผู้กำกับการกองกำกับควบคุมฝูงชน 1 และการเสวนาในหัวข้อ “ปรับตัว ปรับใจ ให้อยู่หอพักอย่างมีความสุข” โดยวิทยากร ได้แก่ คุณศุภโชค กลึงกลม, คุณสิริพร ทองฉิม และคุณพชรพล ถาวรสิน ตลอดจนกิจกรรมการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการหอพักปีการศึกษา 2565 มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมรวม 174 คน
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาหอพักใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ของหอพัก ได้รู้จักอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหอพัก ตลอดจนได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิดความสามัคคีและใช้ชีวิตอยู่ในหอพักได้อย่างมีความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง