ผอ.ศูนย์ SBIC SPU ร่วมยินดี สถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี

20220822_092948-0.jpg20220822_093001-1.jpg

(วันที่ 22 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี พร้อมส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง