ผลการศึกษาจาก Rockwell Automation พบการตรวจสอบย้อนกลับและการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์เป็นการริเริ่มสำคัญในกลยุทธ์ซัพพลายเชนขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก

องค์กรในเอเชียแปซิฟิกได้รับผลกระทบจากการปลอมแปลงสินค้ามากที่สุดในโลก โดย 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามสูญเสียยอดขาย 11-60% ต่อปี

83% ของผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนเชื่อว่า การตรวจสอบย้อนกลับ / การออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีความสำคัญมากหรือสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน

45% ของบริษัทที่ลงทุนในด้านการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 31% อันเป็นผลจากการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์

Rockwell Automation บริษัทรายใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการพัฒนานวัตกรรมระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล รายงานโดยอ้างผลการศึกษาของ Forrester Consulting ว่า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การริเริ่มด้านความยั่งยืน และการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า (CX) มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ซัพพลายเชนขององค์กรขึ้นใหม่

การศึกษาเรื่อง “Increase Brand Loyalty and Generate ROI with Improved Traceability” (เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์และสร้าง ROI ด้วยการยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ) ได้รับมอบหมายจาก Rockwell Automation เพื่อทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ความต้องการด้านกฎระเบียบภายนอก และชื่อเสียงของแบรนด์มีต่อการขับเคลื่อนความสนใจของภาคเอกชนในโซลูชันการตรวจสอบย้อนกลับของซัพพลายเชน

จากการสำรวจพบว่า บริษัทในเอเชียแปซิฟิก (62%) ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับซัพพลายเชนของตนมากที่สุด และ 59% เปิดเผยว่า บริษัทของพวกเขาต้องการที่จะดำเนินการหรือปรับปรุงการริเริ่มด้านความยั่งยืน

ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการลงทุนใหม่ ๆ ในการจัดการซัพพลายเชน ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและประสบการณ์ของลูกค้าได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ ที่จริงแล้ว 57% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในซัพพลายเชนได้ดำเนินการแล้วหรือกำลังขยายความริเริ่มที่จะลดของเสียภายในซัพพลายเชนของตน

ข้อค้นพบสำคัญของการสำรวจนี้ประกอบด้วย

– ความยั่งยืนและทัศนวิสัยนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้า
ในขณะที่บางบริษัทมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง ความพยายามเหล่านั้นกำลังพัฒนาให้สอดรับกับภูมิทัศน์ในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ หันไปใช้ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรองรับโครงการ CX ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและทัศนวิสัย 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการตรวจสอบย้อนกลับและการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญมากหรือสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถทางการแข่งขันในตลาด

– ความริเริ่มในการตรวจสอบย้อนกลับช่วยแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงและการถูกแย่งตลาด
เมื่อว่ากันในเรื่องการปลอมแปลงแล้ว บริษัทในเอเชียแปซิฟิกได้รับผลกระทบมากที่สุด โดย 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผยว่า บริษัทของตนสูญเสียรายได้จากการขายปีละ 11% ถึง 60% เมื่อเทียบกับ 54% ของผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และ 44% จากอเมริกาเหนือที่รายงานการสูญเสียในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ 89% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกเปิดเผยว่า การถูกตลาดสีเทา (grey market) แย่งตลาดเป็นปัญหาสำหรับพวกเขา องค์กรต่าง ๆ ที่ได้ลงทุนในโซลูชันวิธีการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจ เกือบครึ่ง (45%) ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า บริษัทของพวกเขามีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 31% ซึ่งเป็นผลมาจากการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์โดยตรง

– ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการมองเห็นตลอดซัพพลายเชน การเรียกคืนผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว และความภักดีต่อแบรนด์ที่ดีขึ้น 79% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า การมองเห็นอย่างครอบคลุมว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในส่วนใดของซัพพลายเชนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ในขณะที่ 78% กล่าวแบบเดียวกันถึงความสามารถในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 77% อ้างถึงการยกระดับความภักดีของแบรนด์ผ่านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

Matt Fordenwalt รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายระบบและโซลูชันของ Rockwell Automation กล่าวว่า “การศึกษานี้ยืนยันว่าองค์กรต่าง ๆ กำลังตระหนักถึงบทบาทของความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับในการรักษาความภักดีของแบรนด์และเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน ตลอดจนบรรเทาผลกระทบของการปลอมแปลงในตลาดสำคัญ ๆ เช่นเดียวกับความสำคัญอื่น ๆ”

การวิจัยของ Forrester Consulting ในนามของ Rockwell Automation ทำการสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านซัพพลายเชนทั่วโลกจำนวน 307 คนในเดือนมกราคม 2565 เกี่ยวกับการใช้งานหรือความสนใจในโซลูชันการตรวจสอบย้อนกลับและการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนของตน ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

Christine Akselsen ซีอีโอของ Kezzler กล่าวว่า “ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ เห็นความสำเร็จจากการริเริ่มการออกหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์บ้างแล้ว บรรดาบริษัทที่ลงทุนในโซลูชันการตรวจสอบย้อนกลับที่ครอบคลุมมากขึ้นมักจะมีความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ดีขึ้น ขณะที่ประหยัดต้นทุนเพราะถูกปลอมแปลงและถูกเกรย์มาร์เก็ตแย่งตลาดน้อยลง และลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น”

ความสามารถด้านซัพพลายเชนของ Rockwell Automation ผสานกับเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับบนคลาวด์ของ Kezzler ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อซัพพลายเออร์ การผลิต โลจิสติกส์ และผู้บริโภคเข้าเป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบย้อนกลับแบบเรียลไทม์ครบจบในที่เดียว Rockwell และ Kezzler ได้สร้างโซลูชันการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้บริการลูกค้าไปแล้ว หนึ่งในนั้นคือ FrieslandCampina ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในโลก

เกี่ยวกับ Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) คือผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล เราเชื่อมโยงจินตนาการของผู้คนเข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เท่าที่มนุษย์จะทำได้ ซึ่งจะทำให้โลกใบนี้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนยิ่งขึ้น Rockwell Automation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน มีพนักงานราว 25,000 คนที่คอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในกว่า 100 ประเทศอย่างทุ่มเท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เพื่อสร้างองค์กรที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดให้เกิดขึ้นจริงกับองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.rockwellautomation.com/en-id.html