ผลการประชุมเหล่าทัพเผย เตรียมจัดตั้ง ‘กองสงครามไซเบอร์’

07

วันนี้มีการประชุมผู้นำเหล่าทัพครั้งที่ 1/2559 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายให้ทุกเหล่าทัพนำไปปฏิบัติตาม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีหัวข้อน่าสนใจของชาวไอที นั่นคือ การจัดตั้ง  ‘กองสงครามไซเบอร์’

อย่างไรก็ตามในเวลานี้ก็ยังไม่ข้อมูลเกี่ยวกับกองสงครามไซเบอร์ออกมาว่า จะมีจุดประสงค์ และรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้าง แต่พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมผู้นำเหล่าทัพ ระบุว่า

สำหรับเรื่องพิเศษที่ผมเน้นย้ำคือ ประเด็นสงครามทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  ดังนั้นเราจึงจัดตั้งกองสงครามไซเบอร์ พร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์ไซเบอร์ของกองทัพขึ้นอีกด้วย

ที่มา: มติชน, กองบัญชาการกองทัพไทย