ปรบมือรัวๆ! DEK การโรงแรมฯ SPU โชว์ทักษะความสามารถ คว้ารางวัล ขวัญใจSocial (TikTok ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการฯ 2565

มากกว่ารางวัล คือประสบการณ์ที่ได้รับ! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวมธุรา มิ่งขวัญ “ปลา HMM62” นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ทักษะวิชาชีพและความสามารถ การผสมเครื่องดื่ม ผลงาน Cocktail : รจนาหาคู่ คว้ารางวัล ขวัญใจSocial (TikTok ) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 2565 ซึ่งมี โค้ชอาร์ม อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

-การโรงแรม-0.jpg 04-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง