บิทคับเอ็กซ์เชนจ์ ส่งผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 : ความรู้สู่ความสําเร็จยุคใหม่” ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

279005866_753482509370163_6748086585635132394_n-1.jpg

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจําปี พ.ศ. 2565 (NAT Olympic Summer Camp 2022) เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน จากการคัดเลือกทั่วประเทศกว่า 1,000 คน

ในโอกาสนี้ นายชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ผู้อํานวยการการตลาด บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Change to Success in The 21st Century – การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 : ความรู้สู่ความสําเร็จยุคใหม่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง Super Power For Success ซึ่งประกอบด้วย พลังแห่งการโฟกัส, พลังแห่งสมาธิ, พลังแห่งนิสัย และพลังแห่งการพัก โดยมีการสอนเกี่ยวกับ เทคนิคต่างๆ อาทิ PROMODORO Technique , Calendar Management , The Ivy Lee Method , Atomic Habits เป็นต้น เพื่อชี้แนะแนวทางในการวางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ผู้อํานวยการการตลาด บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และร่วมกันในการเป็นแรงผลักดันในประเทศไทยให้เติบโตไปอย่างมั่นคงในอนาคต บิทคับพร้อมจะเดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกคน และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้า และพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง