บริษัท บี สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มั่นใจและพร้อม ยกระดับบริษัทในการทำธุรกิจออนไลน์

Mini-Album-ยองแจ.jpg

บริษัท บี สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการทำธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดจําหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากรัฐบาลของประเทศเกาหลี ในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจในอีกหลายๆประเทศ

นับตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งมา บริษัท บี สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสาขาอยู่ 3 สาขาทั่วเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน , เกาหลี และ ไทย โดยมุ่งเน้นการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และได้ร่วมลงทุนไปแล้วกว่า 4 โครงการด้วยกัน ได้แก่

1. ได้ลงนามในสัญญาบริหารการลงทุนกับ BMGLOF เป็นหุ้นส่วนกับทางสนามกอล์ฟ พลูตาหลวง ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนำชาวเกาหลี เข้ามาออกรอบเล่นกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟพลูตาหลวง

2. ทางบริษัท ได้ร่วมลงทุน Subinsix co.,ltd บริษัทจัดทำและจำหน่ายอัลบั้มของศิลปินเกาหลี ในการเปิดตัว งานแฟนไชน์อัลบั้มเดี่ยวของยองแจ (GOT7) ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาเสร็จสิ้นแล้ว และในอนาคตอันใกล้นี้ ได้มีการลงทุนในอัลบั้มและแฟนมีตติ้งศิลปินบอยแบนแบนด์วง TREASURE ที่อยูในระหว่างการดำเนินการ และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าการจัดทำและจัดจำหน่ายอัลบั้ม แต่เราจะลงทุนในด้านของการจัดคอนเสิร์ตและแฟนมีตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. ทางบริษัทได้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี โดยมีแพลนจะจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ แต่จะเน้นไปที่บนแพลตฟอร์ม Penthouse เป็นหลักก่อน สินค้าที่จะนำเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าด้านความงาม สุขภาพ และในอนาคตข้างหน้าทางบริษัทมีแพลนที่จะนำเข้าสินค้าอีกหลากหลายประเภท

4. การทำ MOU และการร่วมมือกับบริษัท JMSOLMON บริษัทกฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านกฏหมาย ทั้งในด้านการลงทุนในต่างประเทศ การเงิน การค้าระหว่างประเทศ การกำกับดูแล การบริหารงานบุคคล การเงิน การภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การสืบสวนคดีอาญา การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

บริษัท บี สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เชื่อมั่นว่า ‘ความไว้วางใจของผู้บริโภครวมถึงวิธีการแก้ปัญหา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภค’ เลยทำให้เกิดความร่วมมือกับบริษัท JMSOLMON ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่บริษัทก่อตั้งมา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม และเราพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพราะเรามั่นใจว่าบริษัทได้ทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: amonrada

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง