บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ Drive in ที่ รพ. บี.แคร์ฯ

1655341470-gb3nN-1.jpg

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แบบ Drive In

โปรโมชั่นวัคซีนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา เข็มละ 750 บาท (ไม่พบแพทย์)
*สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

จุดให้บริการ : หน้าอาคารบัณดารี
เริ่มตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ลงทะเบียนนัดหมายและชำระเงิน คลิก > https://bit.ly/3fpYpRo
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ตรวจสุขภาพ 02 532 4444 ต่อ 1227, 1130

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง