นิเทศ@NIDA เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

i-creative-1.jpg

“บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง start-up ที่ชนะใจผู้บริโภค”
🔸 i-Creative 🔸
🤩 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Digital Communication for Creative Industries
✨ สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ในขอบข่ายของความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีการสื่อสารการริเริ่มประกอบการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
📌 คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64
🔹 หลักสูตรปริญญาโทเปิดสอนทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
📘 เรียนแค่ 1.5 ปี
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://gscm.nida.ac.th/th/
โทร. 090-678-4690, 0-2727-3764
หรือ
📥Inbox
https://www.facebook.com/NitadeNida
.
📍 นอกจากความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วการพัฒนาตนเองเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องลอง!
.
เปิดใจแล้วมาเรียนกับเรา
.
#นิเทศนิด้าน่าเรียนมาก #ปอโทนิเทศนิด้าธรรมดาที่ไหน