ถิรไทย เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2

ถิรไทย เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2

นางนงนุช สิริโรจน์โสภณ หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่และพนักงาน พร้อมบริษัทในเครือ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยยึดการปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

captrtvac800.jpg