ด๊อกเตอร์ ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์หน้ากากอนามัย N95 มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ

N95-Thailand1.jpg

บจก. ด๊อกเตอร์ ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย N95 ที่ได้รับมาตรฐานจากเนลสัน แล็บ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยคุณทวีศักดิ์ สุปรียาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ที่ 1 จากขวา เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ 3 ขนาด ได้แก่ หน้ากากอนามัยขนาด 5 ชิ้น/กล่อง, ขนาด 10 ชิ้น/กล่อง และขนาด 25 ชิ้น/กล่อง ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง MAGIC1 โดยมี คุณพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ ที่ 2 จากซ้าย, คุณมธุรส สุธัญญารักษ์ และคุณ ณัฐพร ขวัญคง ร่วมงาน สินค้ามีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ด๊อกเตอร์ ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง