ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน World RoboCup 2022 มุ่งเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนรุ่นใหม่

WHA_RoboCup_1500.jpg

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ (ที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรด้านไอทีรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันนวัตกรรมช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตและความปลอดภัยในทุกภาคส่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท แฟรนคอม เอเชีย จำกัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง