จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย จ.น่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน โดยได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ เป็นต้น พร้อมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ร่วมสนุกรับของที่ระลึก สำหรับการสร้างการรับรู้ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือในกิจกรรมแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Showcased 2021) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จังหวัดน่าน และจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมดิอิมเพรส

4E097DCA-3142-4D07-9F34-0D3D58943AED.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง