คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ด้านการตลาด 1 อัตรา

TBS-Career.jpg

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการตลาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities/
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-696-5742

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง