กิจกรรม Agile Organization Management รุ่นที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่ยุค New Normal ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม Agile Organization Management รุ่นที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่ยุค New Normal ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ในวันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 16:00-18:00 ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนฟรีที่ https://forms.gle/K8NGguLxrRf2rG486

รับประมาณ 300 ท่าน
สำหรับผู้ที่เคยเข้ามาแล้วยังสามารถลงเข้ามาอีกครั้งเพื่อร่วมแบ่งปันต่อยอดประสบการณ์ หรือมีคำถามมาสอบถามกันได้อีกครับ

หัวข้อ:-
– บทบาทผู้นำต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งสำคัญ และการเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขัน พร้อมตัวอย่างสำหรับปี 2022
– 9 ข้อ กับความเข้าใจผิดต่อการพัฒนาองค์กร และการใช้เทคโนโลยี
– หลักการ และขั้นตอน และตัวอย่างการใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรแบบ Agile Management
– ถาม-ตอบ และร่วมแสดงความคิดเห็น

8AA96433-5CF9-4902-806C-8A4B7B937516.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กิจกรรม Agile Organization Management รุ่นที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่ยุค New Normal ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง