[YouTube Tips] ทิปสุดเจ๋งของ YouTube ที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน

YouTube-logo-full_color

ในวันหนึ่งๆ เราใช้ YouTube กันนานกี่ชม.คงยากที่จะนับ เพราะภายในนั้นมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก และมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ถ้าหากเราสามารถรู้ได้ถึงเคล็ดลับในการใช้งาน YouTube ที่จะทำให้การเสพย์วิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น

เคล็ดลับที่ว่านี้ ก็คือคีย์ลัดสำหรับสั่งจากคีย์บอร์ดไปยัง YouTube

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากต้องการปิดเสียง ให้เรากด M  หรือถ้าหากต้องการให้วิดีโอเล่น/หยุด ให้เรากด K เป็นต้น

ทั้งนี้คีย์ลัดของ YouTube ยังมีอีกครับ ถ้าหากต้องการให้วิดีโอเล่นไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง 10 วินาที ให้กด L และ J ตามลำดับ, กดปุ่ม F สำหรับเล่นวิดีโอแบบ Full Screen และหากต้องการยุติการเล่นหน้าจอ Full Screen ก็กดปุ่ม esc

นอกเหนือจากปุ่ม alphabet แล้ว แม้แต่ปุ่มตัวเลขและลูกศรก็เป็นหนึ่งในคีย์ลัดของ YouTube เช่นกันครับ ถ้าหากเรากดปุ่มลูกศรขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มเสียง/กดลูกศรลงจะเป็นการลดเสียง ปุ่มลูกศรไปหน้าหรือย้อนหลัง ก็จะเป็นการเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้าและถอยหลัง 5 วินาทีตามลำดับ

สุดท้ายคือ ตัวเลข 1-9 จะเป็นการ skip วิดีโอ ถ้ากดเลข 1 จะเป็นการ skip วิดีโอ 10% จากความยาวทั้งหมดครับ

สรุปคีย์ลัดของ YouTube ก็จะมีดังนี้

  • กด M = ปิดสียง
  • กด K = กดเล่นวิดีโอ/หยุดวิดีโอ
  • L = เลื่อนวิดีโอไปข้างหน้า 10 วินาที
  • J = เลื่อนวิดีโอไปข้างหลัง 10 วินาที
  • F = แสดงวิดีโอแบบ Full Screen
  • esc = ปิดการแสดงผล Full screen
  • ลูกศรขึ้น/ลูกศรลง = เพิ่มเสียง/ลดเสียง
  • ลูกศรหน้า/ลูกศรหลัง = เลื่อนวิดีโอไปข้างหน้า 5 วินาที / เลื่อนไปข้างหลัง 5 วินาที
  • และ ตัวเลข 1-9 = การ skip วิดีโอ