Home Tech News Android

YouTube สำหรับ Android อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เปลี่ยน UI และการควบคุมระยะไกล

2012 06 28 07.20.55 - YouTube สำหรับ Android อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เปลี่ยน UI และการควบคุมระยะไกล2012 06 28 07.21.06 - YouTube สำหรับ Android อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เปลี่ยน UI และการควบคุมระยะไกล2012 06 28 07.21.30 - YouTube สำหรับ Android อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เปลี่ยน UI และการควบคุมระยะไกล

แอพพลิเคชั่น YouTube บน Android ออกอัพเดทเวอร์ชั่น 4.0 สำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 3.2 ขึ้นไปเท่านั้น มีการปรับอินเตอร์เฟสใหม่ให้น่าใช้งานขึ้น, เข้าถึงช่องหรือฟิตต่างๆ ที่เราสมัครไว้ได้กว่าขึ้น, สามารถควบคุมการเล่นวีดีโอ YouTube ระยะไกลผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆ, และสามารถดูประวัติย้อนหลังได้ว่าเราดูอะไรไปบ้าง, สุดท้ายเพิ่มฟังก์ชั่น  pre-cache สามารถดูวีดีโอแบบไม่ต้องรอ buffer

2012 06 28 07.21.42 - YouTube สำหรับ Android อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เปลี่ยน UI และการควบคุมระยะไกล